Informācija no arhīva materiāliem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros var saņemt Valsts zemes dienesta (Dienests) arhīvā esoša dokumenta atvasinājumu – apliecinātu vai neapliecinātu kopiju, norakstu vai izrakstu vai elektroniskā dokumenta oriģinālu.

Dokumenta atvasinājumu Dienests sagatavo no dokumenta:
1. kura autors ir Dienests;
2. kuru Dienests ir saņēmis no citas valsts un pašvaldību iestādes, vai no privātpersonas, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka dokumentu atvasinājuma izgatavošanai nepieciešama dokumenta autora piekrišana.

Apliecinātu dokumenta atvasinājumu Dienests sagatavo, ja dokumenta oriģināls ir izstrādāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Juridiskas personas pārstāvis portālā Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Arhīva materiāli” ietvaros var saņemt tiešsaistē elektroniskā veidā pieejamos dokumentus, ja ar Dienestu noslēgts līgums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
0-15 darba dienas

Saņemams tiešsaistē e-pakalpojumā (ja dokuments pieejams elektroniskā formā un tam nav pieejamības ierobežojums) vai līdz 15 darba dienām.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Dienesta tīmekļvietnē - https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/informacija-no-arhiva-materialiem-0


Pakalpojuma izpildes materiālu sagatavo atbilstoši klienta pieprasījumam papīra vai elektroniska dokumenta veidā. Ja pakalpojuma izpildes materiālu nepieciešams saņemt papīra veidā, papildus var piemērot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja papīra veida dokumentu nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1. portālā Kadastrs.lv, izmantojot e-pakalpojumu, kas pieejams portāla Kadastrs.lv sadaļā “Elektroniskie pakalpojumi” -> “Portālā” -> “Saņemt vai pasūtīt arhīva materiālus” -> “„Arhīva materiāli”.
E-pakalpojuma ietvaros atrāda elektroniskā veidā pieejamos dokumentus par zemes vienībām, būvēm un telpu grupām.
Ja nepieciešamais dokuments elektroniskā formā nav pieejams, e-pakalpojuma ietvaros var noformēt pieteikumu tā saņemšanai.
E-pakalpojuma ietvaros nav iespējams saņemt dokumenta izrakstu vai norakstu.

2. iesniedzot pieteikumu:
2.1. elektroniskā veidā:
– ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu pieteikumu nosūtot uz jebkuru Dienesta klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai Dienesta oficiālo e-adresi.

2.2. pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā Dienesta KAC.
Pasūtot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai - arī pilnvarojuma dokuments.
2.3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura Dienesta KAC adresi.
Pasūtījuma izpildi arhīva materiāliem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, Dienests uzsāk tikai pēc personas identitātes pārbaudes dienesta KAC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
3. solis / Pasūtījuma izpilde
Dienests uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas.

Ja pasūtījuma reģistrācijas laikā nav iespējams noteikt precīzu samaksu par pakalpojumu, tad atlīdzībai par pasūtījuma izpildi tiek sagatavots gala rēķins pēc faktiski veiktā darba apjoma.

Gala rēķinu par izpildīto pasūtījumu nosūtīsim Jums pa e - pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto arhīva dokumenta atvasinājumu vai elektroniskā dokumenta oriģinālu var saņemt:
1. tiešsaistē (ja dokuments pieejams elektroniskā formā un tam nav pieejamības ierobežojums) vai Portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> “Mans konts” (ja pakalpojumu pieprasījāt, izmantojot portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumu “Arhīva materiāli”)
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
2. pieprasījumā norādītajā veidā:
- portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> “Mans konts”;
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- uz e-pastu vai e-adresē;
- pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā Dienesta KAC;
Saņemot dokumentu Dienesta KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara.
- pa pastu (pasta izdevumus apmaksā informācijas pieprasītājs).  
Dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...