Informācija no arhīva materiāliem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
No Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) arhīvā esošajiem materiāliem var pasūtīt un saņemt dokumentu atvasinājumus – dokumenta apliecinātu vai neapliecinātu kopiju, dokumenta norakstu vai izrakstu.
Dokumenta atvasinājums – dokuments, kas pilnībā vai daļēji atveido oriģinālu, ko VZD izgatavo:
1. no dokumenta, kura autors ir VZD;
2. no dokumenta, kuru VZD ir saņēmis no citas valsts un pašvaldību iestādes, vai no privātpersonas, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka dokumentu atvasinājuma izgatavošanai nepieciešama dokumenta autora piekrišana;
3. noraksta, izraksta vai kopijas veidā vai no dokumenta oriģināla noraksta, izraksta vai kopijas, ja tie izstrādāti un apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
no 1 darba dienas
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VZD reģionālās pārvaldes (turpmāk - reģionālā pārvalde) amatpersonas administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot reģionālajā pārvaldē, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresētu attiecīgu iesniegumu.
Atgādinājums
Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Brīdinājums
Dokumenta atvasinājumu dokumenta izraksta vai noraksta veidā sagatavo no dokumenta, ja tāds ir VZD rīcībā un atrodas arhīva glabātavā.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.11.2021