Informācija no arhīva materiāliem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros var saņemt Valsts zemes dienesta (VZD) arhīvā esoša dokumenta atvasinājumu – apliecinātu vai neapliecinātu kopiju, norakstu vai izrakstu vai elektroniskā dokumenta oriģinālu.

Dokumenta atvasinājumu VZD sagatavo no dokumenta:
1. kura autors ir VZD;
2. kuru VZD ir saņēmis no citas valsts un pašvaldību iestādes, vai no privātpersonas, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka dokumentu atvasinājuma izgatavošanai nepieciešama dokumenta autora piekrišana.

Apliecinātu dokumenta atvasinājumu VZD sagatavo, ja dokumenta oriģināls ir izstrādāts un apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Juridiskas personas pārstāvis portālā Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Arhīva materiāli” ietvaros var saņemt tiešsaistē elektroniskā veidā pieejamos dokumentus, ja ar VZD noslēgts līgums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
0-15 darba dienas

Saņemams tiešsaistē e-pakalpojumā (ja dokuments pieejams elektroniskā formā un tam nav pieejamības ierobežojums) vai līdz 15 darba dienām.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VZD reģionālās pārvaldes (turpmāk - reģionālā pārvalde) amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, reģionālajā pārvaldē, kura izdevusi administratīvo aktu, iesniedzot VZD ģenerāldirektoram adresētu iesniegumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 02.11.2022