Izziņa no Iedzīvotāju reģistra par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas dome
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Daugavpilī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, kā arī Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību saņēmusi persona, tās pilnvarotais vai likumiskais pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par 1. pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par 1. pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Pašvaldībā valsts nodevas apmaksu var veikt tikai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālā.
Samaksa par 2. pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par 2. pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Normatīvie akti:
Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Pašvaldībā valsts nodevas apmaksu var veikt tikai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālā.
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Izziņa no Iedzīvotāju reģistra par trešo personu deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu