Ārstniecības iestāžu reģistrācija/ pārreģistrācija
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Ārstniecības iestāde ir tiesīga sniegt ārstnieciskus pakalpojumus, ja tā ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā un atbilst obligātajām prasībām.Veselības inspekcija izvērtē ārstniecības iestādes atbilstību obligātajām prasībām un pieņem lēmumu par ārstniecības iestādes reģistrāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz ārstniecības iestāžu reģistrācijas iesniegums un dokumenti. Ja notikušas izmaiņas, ārstniecības iestāde 10 darbdienu laikā raksta paziņojumu.

Aizpildītu iesniegumu par ārstniecības iestādes reģistrāciju var iesniegt:
- izmantojot e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
- elektroniski, sūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pastu vi@vi.gov.lv ;
- nosūtot pa pastu;
-klātienē, pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67081600 vai rakstot uz e-pastu vi@vi.gov.lv
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E- iesniegums Veselības inspekcijai
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: