Teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināšana:  
- lēmuma pieņemšana par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu;
- līguma slēgšana par detālplānojuma izstrādes finansēšanu, ja detālplānojuma izstrādi pilnībā vai daļēji finansē privātpersona;
- detālplānojuma izstrādes finansēšana;
- lēmuma pieņemšana par darba uzdevuma apstiprināšanu;
- lēmuma pieņemšana par detālplānojuma redakcijas pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un detālplānojuma galīgās redakcijas sagatavošanu;
- lēmuma pieņemšana par detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu;
- lēmuma pieņemšana par detālplānojuma redakcijas noraidīšanu un tās izstrādāšanu no jauna atbilstoši jaunam darba uzdevumam, izņemot gadījumu, ja detālplānojumu finansējusi privātpersona;
- informācijas sniegšana par teritorijas plānojumu, detālplānojumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziska, juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
729
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāvēršas ar iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301