Būvatļaujas izsniegšana (Auces novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājam ir jāsaņem būvatļauja. Pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai var iesniegt tikai pēc tam, kad būvprojekts ir saskaņots un akceptēts novada pašvaldības būvvaldē.
Ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvatļaujas derīguma termiņš ir jāpagarina.
Pakalpojuma rezultāts ir būvatļauja.
Ja nav rindas, iesniegtos dokumentus būvvaldes vadītājs izskata uzreiz. Lai saņemtu būvatļauju, jānomaksā Auces novada pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras noteiktā kārtībā, saskaņojot būvniecību, saņem būvatļaujas Auces novada pašvaldības būvvaldē.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja pieprasījumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, būvvalde lūdz iesniedzēju iesniegt nepieciešamos dokumentus. Būvatļauju izsniedz tikai pēc tam, kad būvniecības dalībnieki ir iesnieguši nepieciešamo dokumentu minimumu un veikta apdrošināšana par trešo personu dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu vai mantai nodarīto zaudējumu, veicot būvdarbus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada būvvalde
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada būvvalde
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki