Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās (Auces novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļauju izsniegšana vai izsniegto atļauju anulēšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
1. Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces;
2. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot noteiktas preces.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums atļaujas ielu tirdzniecībai saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1