Adreses piešķiršana vai maiņa zemes gabalam, ēkai vai telpu grupai (Auces novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai, viensētai, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētai ēkai vai telpu grupai.
Apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi piešķir līdz būvprojekta saskaņošanai. Ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību.
Numuru telpu grupai pašvaldības dome piešķir, pieņemot ēku ekspluatācijā un pamatojoties uz būvprojektā norādīto informāciju.
Jauna adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu.
Pašvaldības domē tiek pieņemts lēmums par adreses piešķiršanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai:
1) iesniegums (veidlapa);
2) pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
3) zemes vienības robežu plāns (kopija);
4) īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti (kopija);
5) būvprojekts (kopija).
Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu telpu grupai:
1) iesniegums (veidlapa);
2) pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
3) kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) ēkai vai ēkas stāvu plāns;
4) īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti (kopija).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63745280; 25433649
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pašvaldības lēmuma pieņemšana
Pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists sagatavo lēmuma projektu, iesniedz to izskatīšanai Attīstības, plānošanas un vides komitejā, kas lēmuma projektu virza izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai kārtējā domes sēdē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Pašvaldības domes lēmums tiek nosūtīts/izsniegts ierosinātājam un Valsts zemes dienestam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63745280; 25433649
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: