Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Izziņa satur informāciju par provizorisko vecuma pensijas apmēru datumā, kurā ir plānots doties pensijā.

Prognozējamo pensiju aprēķina, izmantojot:
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) rīcībā esošo informāciju par katras personas darba un tam pielīdzinātajiem periodiem līdz 1995. gada 31.decembrim, kas reģistrēta VSAA datu bāzē vai ko pati persona ir iesniegusi VSAA;
• informāciju par faktiski samaksātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju 1. līmenī no 1996. gada, par kurām VSAA saņemta informācija līdz aprēķina veikšanas brīdim.

Prognozē neņem vērā pensiju 2. līmenī jeb valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto kapitālu, likumā „Par valsts pensijām” noteiktos atvieglojumus un garantētos minimālos pensijas apmērus. Turpinot strādāt, arī pēc pensijas kapitāla ikgadējās indeksācijas prognozētās pensijas apmērs mainīsies. Prognozējamam pensijas apmēram ir informatīvs raksturs.
Portālā www.latvija.lv datus atjauno reizi nedēļā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde. Izmantojot e-pakalpojumu, informāciju var saņemt operatīvi e-pakalpojuma izpildes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...