Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Izziņa satur informāciju par provizorisko vecuma pensijas apmēru datumā, kurā ir plānots doties pensijā.

Prognozējamo pensiju aprēķina, izmantojot:
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) rīcībā esošo informāciju par katras personas darba un tam pielīdzinātajiem periodiem līdz 1995. gada 31.decembrim, kas reģistrēta VSAA datu bāzē vai ko pati persona ir iesniegusi VSAA;
• informāciju par faktiski samaksātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju 1. līmenī no 1996. gada, par kurām VSAA saņemta informācija līdz aprēķina veikšanas brīdim.

Prognozē neņem vērā pensiju 2. līmenī jeb valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto kapitālu, likumā „Par valsts pensijām” noteiktos atvieglojumus un garantētos minimālos pensijas apmērus. Turpinot strādāt, arī pēc pensijas kapitāla ikgadējās indeksācijas prognozētās pensijas apmērs mainīsies. Prognozējamam pensijas apmēram ir informatīvs raksturs.
Portālā www.latvija.lv datus atjauno reizi nedēļā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde. Izmantojot e-pakalpojumu, informāciju var saņemt operatīvi e-pakalpojuma izpildes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments