Veterinārais (veselības) sertifikāts vai preeksporta sertifikāts dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, dzīvu dzīvnieku un nepārtikas produktu izvešanai no valsts
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Visos gadījumos, izvedot dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, dzīvus dzīvniekus vai nepārtikas produktus uz trešajām valstīm, jāievēro importētājvalsts prasības, bet veterinārais (veselības) sertifikāts ir nepieciešams gadījumos, kad to pieprasa importētājvalsts kompetentā iestāde.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija