Pabalsts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei piešķir Ogres novada vispārējās izglītības iestādes 1. - 12.klases izglītojamajam no ģimenes, kurai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss. Pabalsta apmērs ir 30 euro kalendārajā gadā vienam izglītojamajam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu var  saņemt ģimenes, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Ogres novada pašvaldība Trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana