Pabalsts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei piešķir Ogres novada vispārējās izglītības iestādes 1. - 12.klases izglītojamajam no ģimenes, kurai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss. Pabalsta apmērs ir 30 euro kalendārajā gadā vienam izglītojamajam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu var  saņemt ģimenes, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Sociālā centra lēmumu par pabalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalsta izmaksas izbeigšanu persona var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam, bet Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Ogres novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 26.09.2019