Pašvaldības pabalsta saņemšana krīzes situācijā
Izvēlētā teritorija: Ogres novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts ārkārtas situācijā (Ogres novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ogres novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Ogres novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda iesniegums Ogres novada sociālajā dienestā, norādot informāciju par notikušo krīzes situāciju, tās radītajiem zaudējumiem un pamatvajadzībām, kuras ģimene (persona) krīzes situācijas dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt, vēlamo situācijas risinājumu un nepieciešamā pabalsta apmēru. Pieprasot pabalstu, iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina katastrofas, stihiskas nelaimes, ugunsgrēka, plūdu vai terora akta esamību (Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai citas kompetentas institūcijas atzinums, slēdziens vai ziņojums).
Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada sociālais dienests
Adrese: Upes prospekts 16, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65022922
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu, atsevišķos gadījumos pabalstu izmaksā skaidrā naudā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada sociālais dienests
Adrese: Upes prospekts 16, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65022922
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki