Pašvaldības atbalsta saņemšana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei
Izvēlētā teritorija: Ogres novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts audžuģimenēm (Ogres novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pierasīt pabalstu:  1) apģērba un mīkstā inventāra igādei. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Audžuģimene
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Ogres novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu minētos pabalstus, audžuģimene Ogres novada sociālajā dienestā iesniedz pieprasījumu pabalsta un/vai kompensācijas piešķiršanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē mēnesī tiek noteikts divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Pabalstu bērna uzturam piešķir un aprēķina, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē, līdz dienai, kad bērns no šīs ģimenes tiek izņemts vai sasniedz pilngadību. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot pabalsta bērna uzturam apmēru mēnesī. Pabalstu bērna uzturam par kārtējo kalendāra mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 15.datumam.
Lai saņemtu pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei otrajā un nākamajos kalendārajos gados kopš bērna ievietošanas audžuģimenē, persona, kura ar Sociālo dienestu ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, iesniedz Sociālajā dienestā šī pabalsta pieprasījumu. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei kopsumma gadā katram bērnam audžuģimenē nedrīkst pārsniegt 200 euro.
Sociālais dienests var piešķirt audžuģimenei kompensāciju par audžuģimenē ievietotā bērna medicīnas izdevumiem tās pieprasītājā apmērā, bet ne vairāk kā 100 euro gadā. Lai saņemtu kompensāciju, audžuģimene iesniedz Sociālajā dienestā kompensācijas pieprasījumu, klāt pievienojot audžuģimenē ievietotā bērna medicīnas izdevumus apliecinošus dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs