Pabalsts pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes piešķir personai, kas atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas vai nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda, ja šīs personas dzīves vieta pirms brīvības atņemšanas soda izciešanas bija deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir 25 euro.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kas atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas vai nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda, ja šīs personas dzīves vieta pirms brīvības atņemšanas soda izciešanas bija deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno Ieslodzījuma vietu pārvaldes vai citas kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pabalsta pieprasītājs atbrīvots no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas vai nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda.
Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu var pieprasīt un saņemt reizi gadā un ne vēlāk kā mēneša laikā no atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes dienas. Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs