Skolēnu transporta izdevumu kompensācija (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Transporta izdevumu kompensācija Babītes novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem skolēniem, kuriem ir tiesības saņemt pakalpojumu saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Kompensāciju var pieprasīt fiziska persona – skolēnu vecāki vai aizbildņi, uzrādot statusu apliecinošus dokumentus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamo veidlapu iesniegšana, pēc iesniegto dokumentu pārbaudes pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļā, piešķirto kompensāciju var saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pašvaldības kasē. Nepieciešamie dokumenti: Babītes novada pašvaldības kancelejā jāiesniedz: 1) Vecāku iesniegumu (skat. iesnieguma veidlapu); 2) Izziņu par skolas apmeklējumu (izņemot Babītes vidusskolas audzēkņiem); 3) Lapas ar braukšanas biļetēm (biļetes kārtīgi pa datumiem augošā secībā uzlīmēt uz A4 formāta lapas. Augšpusē jānorāda skolēna vārds, uzvārds, klase. Apakšpusē jānorāda dienu skaits un biļešu kopējā summa. Biļetēm jābūt nebojātām, bez piezīmēm, labojumiem un svītrojumiem, kā arī ar skaidri salasāmu braukšanas (darba dienas) datumu.).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: