Skolēnu transporta izdevumu kompensācija (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Transporta izdevumu kompensācija Babītes novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem skolēniem, kuriem ir tiesības saņemt pakalpojumu saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Kompensāciju var pieprasīt fiziska persona – skolēnu vecāki vai aizbildņi, uzrādot statusu apliecinošus dokumentus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums skolēnu transporta izdevumu kompensācijai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1