Pārskats par alkoholisko dzērienu (t.sk. alus) apriti akcīzes preču noliktavā, par reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Pārskatu par alkoholisko dzērienu (t.sk. alus) apriti akcīzes preču noliktavā, par reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) iesniedz  komersants, kurš veic darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, un kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, speciālā atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja un speciālā atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja darbībai - izņemot gadījumus, ja speciālajā atļaujā norādīta atzīme „Nosūtīšana atļauta tikai komersanta akcīzes preču noliktavai/noliktavām Latvijas Republikā”.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Pārskats
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1