Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam savas darbības nodrošināšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Pārskatu par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam savas darbības nodrošināšanai Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID) iesniedz komersants, kuram nav spēkā esošas licences komercdarbībai ar degvielu, bet kurš saņem naftas produktus (degvielu) no citas dalībvalsts atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā vai ieved (importē) no valstīm, kuras nav dalībvalstis.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1