Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un likuma ”Par akcīzes nodokli” 20.pantā minēto personu apgādi ar tabakas izstrādājumiem
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Pārskatu par tabakas izstrādājumu apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un likuma ”Par akcīzes nodokli” 20.pantā minēto personu apgādi ar tabakas izstrādājumiem Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) iesniedz komersants, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, kurā ir atļautas darbības ar tabakas izstrādājumiem un kurš apgādā ar tabakas izstrādājumiem kuģus, lidmašīnas, vai veic darbības kā beznodokļu tirdzniecības veikals, kā arī veic likuma ”Par akcīzes nodokli” 20.pantā minēto personu apgādi ar tabakas izstrādājumiem.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1