Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti vairumtirdzniecībā
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Pārskatu par tabakas izstrādājumu apriti vairumtirdzniecībā Valsts ieņēmumu dienestā
(turpmāk-VID) iesniedz komersants, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1