Pārskats par tabakas izstrādājumu izlaišanu brīvam apgrozījumam
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Pārskatu par tabakas izstrādājumu izlaišanu brīvam apgrozījumam Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) iesniedz komersants, kurš tabakas izstrādājumus laiž brīvā apgrozījumā patēriņam Latvijas Republikā un kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, reģistrēta saņēmēja un īslaicīgi reģistrēta saņēmēja darbībai, tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai, kā arī citi komersanti, kas veic minēto darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1