Pārskats par tabakas izstrādājumu ražošanu
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Pārskatu par tabakas izstrādājumu ražošanu Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) iesniedz komersants, kurš ražo, apstrādā, pārstrādā un/vai fasē tabakas izstrādājumus, vai veic darbības (tai skaitā saņemšanu un pārvietošanu atliktā nodokļa maksāšanas režīmā) ar tabaku kā tabakas izstrādājumu ražošanas izejvielu un kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Pārskats par tabakas izstrādājumu ražošanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1