Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Lai deklarētu visus iepriekšējā mēneša laikā skaidrā naudā veiktos darījumus, kuru summa pārsniedz 1500 euro, kā arī lai deklarētu  visus iepriekšējā gada laikā skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, kurām nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 3000 euro, VID iesniedzama deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Deklarāciju iesniedz nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti un kuras nav reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas, kas mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veikuši darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kā arī kas iepriekšējā gada laikā skaidrā naudā veikušas darījumus ar fiziskajām personām, kurām nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.
Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem (2007.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.237 pielikums) iesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Deklarāciju iesniedz līdz nākamā mēneša 15.datumam, deklarējot visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus, kuru summa pārsniedz 1500 euro.
Līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim deklarē visus iepriekšējā gada laikā skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 3000 euro.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma