Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
Izvēlētā organizācija: Valsts darba inspekcija
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts fiziskas vai juridiskas personas – iesnieguma nosūtīšanai VDI par darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi. Darba inspekcija kompetences ietvaros sniedz atbildi uz saņemto iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu ir tiesīga saņemt jebkura persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu izskata mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Ja klients nepiekrīt Valsts darba inspekcijas sniegtās atbildes saturam, klients to var pārsūdzēt Valsts darba inspekcijas direktoram 1 mēneša laikā.
Atgādinājums
Iesniegumā atbilstoši Iesnieguma likumam jānorāda: fiziskai personai - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskai personai - uzņēmuma nosaukums un juridiskā adrese. Iesniegumam jābūt parakstītam, ja vēlaties saņemt atbildi.
Brīdinājums
Darba inspekcijai ir tiesības neatbildēt uz iesniegumu, ja tā iesniedzējs nav norādījis savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi (fiziska persona); uzņēmuma nosaukumu un juridisko adresi (juridiska persona).
Normatīvie akti
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Valsts darba inspekcijas likums
(Saeima; likumi; 10.07.2008)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts darba inspekcija
Kontaktinformācija: Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 19.08.2019