Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats un konsolidētais gada pārskats
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalstu apdrošinātāju filiālēm, kas darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu, ir jāsagatavo gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Apdrošināšanas sabiedrība, nedalībvalstu apdrošinātāju filiāle, pārapdrošināšanas sabiedrība un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiāle. Apdrošināšanas sabiedrība, kura ir grupas mātes sabiedrība.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu sagatavo un iesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmu.
Pārskatu sagatavo Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā noteiktajā termiņā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma