Pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu, kuru VID iesniedz nodokļu maksātājs, lai nodrošinātu reģistrēto kvīšu uzskaiti VID.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nodokļu maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un kas par darījumiem saņemto samaksu drīkst apliecināt ar numurētu un VID reģistrētu kvīti.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pārskats par numurēto un VID reģistrēto kvīšu izlietojumu sagatavo un iesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Pārskatu iesniedz par katru ceturksni līdz tam sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam.
Pārskats nav jāiesniedz tādā gadījumā, ja ceturkšņa laikā nav izlietotu vai anulētu kvīšu.

VID jaunas kvītis nereģistrē, ja nav iesniegts pārskats par iepriekšējo ceturksni.
Ja iepriekšējos periodos kvītis netika lietotas, tad, iesniedzot iesniegumu par jaunu kvīšu reģistrāciju, iesniegumā jāatzīmē, ka iepriekšējā periodā kvītis netika lietotas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma