Pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu, kuru VID iesniedz nodokļu maksātājs, lai nodrošinātu reģistrēto biļešu uzskaiti VID.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nodokļu maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un kas par darījumiem saņemto samaksu drīkst apliecināt ar numurētu un VID reģistrētu biļeti.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāsagatavo un jāiesniedz VID pārskats par numurēto un VID reģistrēto biļešu izlietojumu elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Pārskatu jāiesniedz par katru ceturksni līdz tam sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam.
Pārskats nav jāiesniedz gadījumā, ja ceturkšņa laikā nav izlietotu vai anulētu biļešu.

VID jaunas biļetes neizsniedz, ja nav iesniegts pārskats par iepriekšējo ceturksni.
Ja iepriekšējos periodos biļetes netika lietotas, tad iesniedzot iesniegumu par jaunu biļešu reģistrāciju, iesniegumā jāatzīmē, ka iepriekšējā periodā biļetes netika lietotas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma