Pārskats par aprēķināto izložu nodokli
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Pārskats par aprēķināto izložu nodokli, kuru VID iesniedz kapitālsabiedrības, kas saņēmušas atļauju izložu organizēšanai.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Kapitālsabiedrības, kas likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” un Azartspēļu un izložu likumā noteiktajā kārtībā saņēmušas speciālu atļauju (licenci) izložu organizēšanai.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
VID tīmekļvietne
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1