Pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma deklarācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts iekšzemē īpašo PVN režīmu piemērošanai elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai ES teritorijā, par šiem sniegtajiem pakalpojumiem sagatavo un iesniedz VID nodokļa deklarāciju par PVN, kas maksājams par citās dalībvalstīs sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk – īpašo PVN režīmu deklarācija).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Deklarācija par elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem ir ziņojums, kurā iekļauta informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu katrā dalībvalstī maksājamā nodokļa summu.
Nodokļa maksātājs, kas izmanto kādu no īpašajiem PVN režīmiem elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, par minētajiem pakalpojumiem VID elektroniskā veidā iesniedz ceturkšņa PVN deklarāciju.
Deklarāciju iesniedz 20 dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām.
Plašāka informācija VID tīmekļa vietnē.
Iesniedzams dokuments
Informatīvs dokuments
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma