Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Mikrouzņēmumam elektroniski jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā reģistrēts individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, (saimnieciskās darbības veicējs) vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai, aizpilda un iesniedz Mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju.
Dokumentus aizpilda atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.190 „Noteikumi par Mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”.
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju par ceturkšņa apgrozījumu iesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
Mikrouzņēmumu nodokli nomaksā budžetā līdz atskaites ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma