Deklarācija par ienākumu no kapitāla
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziskas personas, kuras ir guvušas ienākumus no kapitāla pieauguma iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā "Pārskata perioda deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma".
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodokļu maksātājs "Pārskata perioda deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma" (Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr.662 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību” 3.pielikums) var iesniegt:
- pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai;
- nosūtot pa pastu Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.
Ja personas (Latvijas rezidenta) kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī pārsniedz 1000 euro, deklarācija ir jāiesniedz reizi ceturksnī līdz tā mēneša 15.datumam, kas seko pēc ceturkšņa, kad gūti ienākumi no kapitāla pieauguma.
Ja personas kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī  nepārsniedz 1000 euro, tad deklarācija jāiesniedz līdz nākamā gada 15.janvārim.
Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz tā mēneša 23.datumam, kurā  iesniegta Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma