Ziņas par darba ņēmējiem
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Darba devējs katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID), iesniedzot "Ziņas par darba ņēmējiem".
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Darba devējs – gan juridiska, gan fiziska persona.
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Darba devējs iesniedz ziņas par personām, kuras uzsāk darbu (Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1.pielikums):
- elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/   – Dokumenti – No veidlapas – Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti – Ziņas par darba ņēmējiem) ne vēlāk kā vienu stundu, pirms persona uzsāk darbu;
- klātienē - ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu   vai
-pa pastu VID Talejas 1, Rīga, LV-1978.
Ziņas par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu, iesniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona ir mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978