Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu par jauna transportlīdzekļa iegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu, kuru VID iesniedz:
• nereģistrēts nodokļa maksātājs
• VID PVN reģistrā nereģistrēta persona
• no VID PVN reģistra izslēgta persona
par:
• jauna transportlīdzekļa iegādi
• mantas pārdošanu izsolē
• darījumiem, kas veikti laikā, kad bija jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā (pārsniedzot reģistrēšanās slieksni)
• nesamaksāto zaudēto parādu
• atskaitīto priekšnodokli par krājumiem
• pamatlīdzekļiem un citiem izdevumiem,
iesniedz 20 dienu laikā pēc mēneša, kurā noticis darījums, 30 vai 90 dienu laikā pēc izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Paziņojumu par pievienotās vērtības nodokļa samaksu par jauna transportlīdzekļa iegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem (Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 5.pielikums) nereģistrēts nodokļa maksātājs var iesniegt elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS).
Persona, kura nav nodokļa maksātājs, paziņojumu par nodokļa samaksu var iesniegt:
- elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (ja persona ir Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs);
- elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
- papīra formā VID klientu apkalpošanas vietās (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti"), nosūtot to pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978