Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu par jauna transportlīdzekļa iegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Aprēķināto nodokli par jauna transportlīdzekļa iegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem nereģistrēti nodokļa maksātāji vai personas, kuras nav nodokļa maksātāji, 20 dienu laikā pēc mēneša, kurā noticis darījums, iemaksā valsts budžetā PVN un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā paziņojumu par nodokļa samaksu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Paziņojumu par pievienotās vērtības nodokļa samaksu par jauna transportlīdzekļa iegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem (Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 5.pielikums) nereģistrēts nodokļa maksātājs var iesniegt elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS).
Persona, kura nav nodokļa maksātājs, paziņojumu par nodokļa samaksu var iesniegt:
- elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (ja persona ir Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs);
- elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
- papīra formā VID klientu apkalpošanas vietās vai nosūtot to pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978