Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Krājaizdevu sabiedrībām par katru pārskata gadu jāsagatavo gada pārskats.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Krājaizdevu sabiedrība.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Krājaizdevu sabiedrībām jāsagatavo un jāiesniedz gada pārskats elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmu.
Pārskatu jāsagatavo atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 17.10.2013. noteikumiem Nr.232 "Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" un jāiesniedz Krājaizdevu sabiedrību likumā noteiktajā termiņā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma