Pievienotās vērtības nodokļa taksācijas perioda deklarācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā reģistrētam nodokļu maksātājam ir jāiesniedz PVN taksācijas perioda deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskā vai juridiskā persona vai ar līgumu vai norunu saistīta šādu personu grupa, vai šādas grupas pārstāvis, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem PVN taksācijas perioda deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu jeb EDS.
Nodokļa taksācijas periods:
- viens kalendāra mēnesis, un šāds nodokļa taksācijas periods tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus, ja reģistrēts nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;
- viens kalendārais mēnesis, ja apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā pārsniedz 40 000 euro vai, ja tiek veikta preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā vai, ja reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu un kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts;
- viens kalendārais ceturksnis - pārējos gadījumos, kad persona ir reģistrēta VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.
PVN taksācijas perioda deklarācijā norādāmo informāciju skatīt Ministru kabineta 15.01.2013. noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju".
Valsts budžetā maksājamās pievienotās vērtības nodokļa summas jāpārskaita uz atbilstošu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma