Vienreizējs pabalsts personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas soda izciešanas (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas soda izciešanas, izņemot īslaicīgu brīvības atņemšanu, un kuras deklarētā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā, ir tiesības bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas saņemt vienreizēju pabalstu 40,00 euro apmērā. Pabalstu var lūgt ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no atbrīvošanas dienas.
• Pabalsta saņemšanai persona Dienestā iesniedz iesniegumu, pievienojot izziņas kopiju no ieslodzījuma vietas (uzrādot oriģinālu).
• Pabalstu izmaksā pārskaitot uz personas kontu kredītiestādē, vai ja tāda nav, izmaksā skaidrā naudā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils , LV-5401
Atgādinājums
Nav
Brīdinājums
Nav
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.03.2022