Braukšanas maksas atlaides kartes un mēnešbiļetes izgatavošana (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Braukšanas maksas atvieglojumus Pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi saņemt Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie pasažieri, kuri atbilst vienam no šādiem kritērijiem :

nestrādājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
persona, kura saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
persona, kura sasniegusi Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
divi daudzbērnu ģimenes locekļi – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
nestrādājošs Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidators (vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
nestrādājošs Afganistānas kara dalībnieks vai bojā gājušo karavīru vecāki (vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
politiski represēta persona – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
1991. gada barikāžu dalībnieks – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamie – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – profesionālās izglītības iestāde) klātienē un neklātienē izglītojamie – braukšanas maksas atvieglojums 50 %...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Daugavpils pilsētas Dome,K.Valdemāra iela 1, Daugavpils , LV-5401
Atgādinājums
Nav
Brīdinājums
Nav
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 11.03.2022