Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai (ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšanai)(Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Atbalsts ir paredzēts:
• pacienta iemaksas izdevumu segšanai par ārstēšanos SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" dienas stacionārā vai diennakts stacionārā;
• pacienta iemaksas izdevumu kompensēšanai par ārstēšanos Latvijas Republikā reģistrētas, pielikumā norādītās ārstniecības iestādes (slimnīcas) diennakts stacionārā, izņemot ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības.
Tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksu segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmēra līdz četrām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, izņemot gadījumus, ja pacienta iemaksas sedz no valsts budžeta vai apdrošināšanas sabiedrības līdzekļiem.
Tiesības saņemt atbalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmērā līdz četrām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā un pacienta līdzmaksājuma izdevumu segšanai par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu vai ģimenes ārsta mājas vizīti un ārsta speciālista apmeklējumu ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pilsētā un kuri mācās klātienē, vecumā no 18 līdz 20 gadiem, izņemot gadījumus, kad pacienta līdzmaksājumi tiek segti no valsts budžeta.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atbalsta pieprasītājs atbalsta saņemšanai iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā , pievienojot klāt līguma par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu vai izraksta no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes un izdevumu apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”
Adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417
Tālrunis: +371 654 05 252
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki