Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Dienas aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināta:
• uzraudzība, individuālais atbalsts un palīdzība pašaprūpē;
• ēdināšana vai iespēja ēst līdzi paņemto ēdienu, ja dienas aprūpes centra pakalpojumu sniedz vismaz četras stundas dienā;
• sociālā darba speciālista konsultācijas, klientu informēšanas un izglītošanas pasākumi;
• kognitīvo spēju uzturēšana vai attīstīšana;
• nodarbinātību veicinošu prasmju attīstīšana un patstāvīgās funkcionēšanas spēju attīstīšana vai sīkās motorikas, pašaprūpes un patstāvīgās funkcionēšanas un citu prasmju attīstību veicinošas nodarbības, mākslas un mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšanas nodarbības;
• fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, brīvā laika un relaksējošās nodarbības atbilstoši dienas ritmam;
• speciālistu konsultācijas;
• atbalsts sociālo problēmu risināšanā atbilstoši nepieciešamībai.
Pakalpojumu sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"".
Pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Atbalstu var saņemt laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.janvārim, bez personas iesnieguma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam iesniegumu elektroniski  vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki