Atbalsts Jaungada svētkos (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.janvārim, bez personas iesnieguma.
Tiesības saņemt atbalstu ir šādām personām:
• guļošām personām ar invaliditāti;
• bērniem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe;
• bērniem ar invaliditāti;
• bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) no ģimenēm, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
• personām, kurām piešķirts aprūpes mājās pakalpojums.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Atbalstu var saņemt laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.janvārim, bez personas iesnieguma
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atbalstu, persona vai tās pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā un uzrāda personas un personas statusu apliecinošus dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki