Atbalsts Jaungada svētkos (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.janvārim, bez personas iesnieguma.
Tiesības saņemt atbalstu ir šādām personām:
• guļošām personām ar invaliditāti;
• bērniem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe;
• bērniem ar invaliditāti;
• bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) no ģimenēm, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
• personām, kurām piešķirts aprūpes mājās pakalpojums.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Atbalstu var saņemt laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.janvārim, bez personas iesnieguma
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Daugavpils pilsētas dome,K.Valdemāra iela 1, Daugavpils , LV-5401
Atgādinājums
Nav
Brīdinājums
Nav
Normatīvie akti
Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām
(Daugavpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 46; 01.01.2017)
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 03.02.2021