Pabalsts pirts izdevumu segšanai (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Pabalsts pirts izdevumu segšanai paredz sabiedriskās pirts apmeklējumu izdevumu segšanu līdz divām reizēm mēnesī Dienesta norādītajā sabiedriskajā pirtī.
Tiesības saņemt pabalstu ir:
• vientuļai personai ar invaliditāti, vientuļai 65 gadu vecumu sasniegušai pensijas vecuma personai vai vientuļai politiski represētai personai, kura dzīvo mājoklī bez vannas/dušas, vai mājoklī ar vannu/dušu, bet kura sava veselības stāvokļa dēļ nespēj nodrošināt higiēnas pamatvajadzības un kuras vidējais ienākums pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm kalendārajā gadā;
• katram trūcīgas mājsaimniecības loceklim, ja mājsaimniecība dzīvo mājoklī bez vannas/dušas - 100% apmērā no pirts apmeklējuma izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārā gadā;
• personai, kurai noteikta invaliditāte kopš bērnības, kurai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statuss un kura dzīvo mājoklī bez vannas/dušas – 100 % apmērā no pirts apmeklējuma izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārajā gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1