"Atelpas brīdis" pakalpojums (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
"Atelpas brīdis" pakalpojuma sniedzējs personai nodrošina:
• nepieciešamības gadījumā palīdzību pašaprūpē un personīgās higiēnas nodrošināšanā;
• nepieciešamības gadījumā bērna uzraudzību un individuālu atbalstu aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;
• vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu ēdināšanu četras reizes dienā;
• pastaigas svaigā gaisā;
• kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstību;
• speciālista konsultācijas;
• saturīga brīvā laika pavadīšanu un relaksējošas nodarbības;
• dienas laikā vismaz sociālā darba speciālista, māsas palīga vai aprūpētāja, interešu izglītības pedagoga vai sociālā audzinātāja konsultācijas un atbalstu, māsas vai ārsta palīga atbalstu. Nakts laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 – māsas palīga vai aprūpētāja aprūpi un atbalstu;
• izmitināšanu klienta vajadzībām pielāgotās telpās;
• gultas veļas maiņu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi 10 dienās;
• citus pakalpojumus.
Tiesības saņemt "Atelpas brīdis" pakalpojumu ir bērniem līdz 18 gadu vecumam ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
"Atelpas brīdis" pakalpojumu var piešķirt uz laiku līdz 30 diennaktīm gada laikā.
Atelpas brīža pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, ir bezmaksas.
Atelpas brīža pakalpojumu sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"".
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Daugavpils pilsētas dome,K.Valdemāra iela 1, Daugavpils , LV-5401
Atgādinājums
Nav
Brīdinājums
Nav
Normatīvie akti
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi
(Daugavpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 21; 21.06.2017)
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.03.2023