Vienreizējs pabalsts jubilejās (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu jubilejā 150,00 euro apmērā ir personām, kuras ir sasniegušas 100 gadu vecumu. Personai sasniedzot 101 gada vecumu un visās nākamajās dzimšanas dienās, ir tiesības saņemt pabalstu 200 euro vienu reizi gadā.
Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu jubilejā 40.00 euro apmērā ir personai, kura sasniedz 70, 80 un 90 gadus.
Pabalstu piešķir ne vēlāk kā pusgadu pēc jubilejas, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, uz personas iesnieguma pamata.
Pabalstu izmaksā pārskaitot to uz saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē, vai ja tāda nav, izmaksā skaidrā naudā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Atbalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām.Atbalstu izmaksā ne vēlāk kā pusgadu pēc jubilejas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1