Atbalsts jubilejās (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 150 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 100 gadu vecumu. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 30 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 70, 75, 80, 85, 90 un 90 gadu vecumu.
Atbalstu var pieprasīt pusgada laikā pēc jubilejas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Atbalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām.Atbalstu izmaksā ne vēlāk kā pusgadu pēc jubilejas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1