Atbalsts politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Atbalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajām personām, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem, atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu.
Atbalsta apmērs ir 100,00 euro gadā vienai personai.
Atbalsts tiek piešķirts reizi gadā (no novembra) pamatojoties uz personas iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Dienests nodrošina atbalsta izmaksas laika paziņošanu.
Ja atbalsts nav saņemts attaisnojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt līdz nākamā gada 31.maijam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Atbalsts tiek piešķirts reizi gadā (no novembra) pamatojoties uz personas iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atbalsts tiek piešķirts reizi gadā (no novembra) pamatojoties uz personas iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Dienests nodrošina atbalsta izmaksas laika paziņošanu.
Ja atbalsts nav saņemts attaisnojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt līdz nākamā gada 31.maijam.
Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus