Apbedīšanas pabalsts(Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Apbedīšanas pabalstu līdz 400,00 euro (nepārsniedzot faktiskos izdevumus) piešķir apbedīšanas izdevumu segšanai (vai izdevumu kompensēšanai) gadījumos, ja pabalsta pieprasītājam ir noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss un mirušajam bija noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss un viņa pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija pašvaldībā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA) nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu vai piešķīrusi pabalstu, bet tā apmērs ir mazāks par noteikumos noteikto apbedīšanas pabalstu un faktiskiem apbedīšanas izdevumiem. Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par noteikumos noteikto pabalsts un faktiskiem apbedīšanas izdevumiem, pabalsta apmērs ir starpība starp noteikumos noteikto un VSAA piešķirto pabalstu.
Tiesības pieprasīt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas apbedīšanu un iesniedz Dienestā iesniegumu, VSAA izziņu par piešķirto apbedīšanas pabalstu vai par to, ka personai nav tiesību saņemt valsts apbedīšanas pabalstu (gadījumā, ja šāda informācija Dienestam nav pieejama) un faktiskos apbedīšanas izdevumu apliecinošus dokumentus.
Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no personas nāves brīža.
Pabalstu pārskaita apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā (ja tiek iesniegts rēķins) vai pārskaita uz pieprasītāja kontu kredītiestādē (ja tiek iesniegti izdevumu apliecinoši dokumenti – kvītis, čeki), vai ja konta nav, izmaksā skaidrā naudā.
Dienests organizē mirušu personu apbedīšanu, kurām nav radinieku, piederīgo un apgādnieku, vai vientuļu personu apbedīšanu, kuras bija Nakts patversmes, Patversmes, mājas aprūpes vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijas īslaicīga sociālās aprūpes pakalpojuma saņēmējas un kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija pašvaldībā. Dienests organizē apbedīšanu personām, kurām miršanas brīdī nebija ienākumu un VSAA nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu vai piešķīrusi pabalstu, bet tā apmērs nav pietiekams faktisko apbedīšanas...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Daugavpils pilsētas dome,K.Valdemāra iela 1, Daugavpils , LV-5401
Atgādinājums
Nav
Brīdinājums
Nav
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.06.2022