Pabalsts skolas formas un mācību piederumu iegādei (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Pabalstu skolas formas iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo (kurš mācās pašvaldībā pamatskolā, vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē) piešķir mājsaimniecībām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
Pabalsta saņemšanai jāiesniedz izdevumu apliecinoši dokumenti, ja pieprasīta izdevumu kompensācija, vai rēķins no pakalpojuma sniedzēja, ja pieprasīta izdevumu segšana.
Pabalstu izmaksā kā kompensāciju vai pārskaitījuma veidā uz pakalpojuma sniedzēja kontu kredītiestādē.
Pabalstu mācību piederumu iegādei 25,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo piešķir mājsaimniecībām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ja bērns mācās pašvaldībā pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē.
Pabalstu mācību piederumu iegādei izmaksā ar pārskaitījumu uz saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai ja konta nav, izmaksā skaidrā naudā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt to.  Sociālais pabalsts/materiālais atbalsts tiek piešķirts  trūcīgās/maznodrošinātās  ģimenes/personas statusa laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Daugavpils pilsētas dome,K.Valdemāra iela 1, Daugavpils , LV-5401
Atgādinājums
nav
Brīdinājums
nav
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.06.2022