Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu (Durbes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Durbes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas deklarētās dzīvesvietas ziņu tiesiskums. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos;1) ja personai zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu;2) ja persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Iesniegumu ar lūgumu izvērtēt deklarētās dzīvesvietas ziņu tiesiskumu var iesniegt nekustamā īpašuma īpašnieks, īrnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt līdz 88 dienām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams iesniegums; īpašuma vai īres tiesības apliecinošs dokuments, vai cits dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu, dokuments, kas apliecina, ka ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarācijai; fiziskai personai jāuzrāda pase, pilnvarotai personai arī notariāli apliecināta pilnvara; juridiskai personai arī uzņēmuma reģistrācijas apliecība un dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu (statūti, pilnvara).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Durbes novada dome
Adrese: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov., LV-3447
Tālrunis: 63498097
Fakss: 63484989
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Durbes novada dome
Adrese: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov., LV-3447
Tālrunis: 63498097
Fakss: 63484989
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki