Fiskālā pārstāvja reģistrācija pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Reģistrētu nodokļa maksātāju reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā kā fiskālo pārstāvi, pamatojoties uz reģistrācijas iesniegumu, ko iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam. Tam piešķir atsevišķu fiskālā pārstāvja reģistrācijas numuru. Nosacījumi tā reģistrācijai ir noteikti Pievienotās vērtības nodokļa likumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Fiskālais pārstāvis ir ar PVN apliekamā persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu, maksā PVN valsts budžetā un pārstāv citas dalībvalsts apliekamo personu vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu šādos darījumos:
- preču izlaišana brīvam apgrozījumam un turpmākā piegāde citas dalībvalsts apliekamai personai
- preču izlaišana brīvam apgrozījumam un turpmākā piegāde iekšzemē
- preču saņemšana iekšzemē un tālākā eksportēšana
- preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā un tālākā eksportēšana.
Persona, kura vēlas reģistrēties kā fiskālais pārstāvis, aizpilda un iesniedz jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā
(skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti") Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai" 4.pielikumu "Iesniegums fiskālā pārstāvja reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā". Ja reģistrācijas iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, tā vienlaikus ar šo iesniegumu iesniedz rakstveida pilnvaru.
Iesniegumu var arī iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, ka arī elektroniski nosūtīt uz e-pastu: vid@vid.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.  
Citas dalībvalsts personai vai ES teritorijā nereģistrētai personai, kuras iekšzemē veic preču iegādi ES teritorijā vai iekšzemē piegādā preces, nav jāreģistrējas VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja tās attiecīgajos darījumos iekšzemē pārstāv fiskālais pārstāvis.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts vid@vid.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par personas reģistrāciju VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā paziņo VID tīmekļa vietā, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978